Analyse

We analyseren uw specifieke communicatiesituatie en ontwikkelen een communicatiestrategie op maat. We adviseren u hoe u uw communicatie en bedrijfsimago (intern en extern) verder kunt verbeteren, hoe u omgaat met uw corporate identity en hoe u de interne en externe communicatie vorm geeft.

Daarvoor helpen we u bijvoorbeeld de visie op communicatie te ontwikkelen en/of schrijven we een communicatieplan. We helpen u de communicatie over uw organisatie, uw missie, visie, doelen, beleid concreet te maken. We concentreren ons met u op de spreekwoordelijke ‘stip op de horizon’. Daarnaast adviseren, begeleiden en trainen we u en uw team hoe de rollen en/of persoonlijke effectiviteit (nog meer) zijn te verbeteren.