Leiderschap

Koene Kapitein

‘Het voltallige scheepspersoneel staat onder commando van de kapitein.’ Onze leiderschapstraining Koene Kapitein concentreert zich op de voorwaarden waaraan empathisch leiderschap van de 21e eeuw moet voldoen. Dit betekent dat u stuurt op draagvlak en daar tijd voor reserveert. U verdiept zich tijdens de training in enkele uitgangspunten van de futuroloog Joel Barker waarna u via de dirigenten Bernard Haitink en Valery Gergiev een muzikaal avontuur aangaat over leiderschap. De dirigent is een metafoor voor de leider, het orkest voor de organisatie. Het muzikale avontuur, dat de Koene Kapitein dus ook is, maakt u steeds meer duidelijk welke eisen er gelden voor empathisch leiderschap gestoeld op draagvlak waarmee u bruggen bouwt naar de toekomst.

shutterstock_34040671

Intake

Als voorbereiding op de training Koene Kapitein maakt u van tevoren een Belbin® Self-Perception Inventory en laat u uw medewerkers Observer Assessments invullen. De resultaten analyseert e-Interplace® waarmee u een Belbin® persoonlijkheidsprofiel krijgt. Dit profiel is het persoonlijke uitgangspunt van uw training Koene Kapitein.

Doelen

u weet wat de functie van een leider is;
u weet wat uw Belbin® persoonlijkheidsprofiel als leider is;
u heeft inzicht in uw sterke en minder sterke kanten als leider;
u weet wat uw eigen leiderschapsstijl is en hoe die anderen beïnvloedt;
u weet gezamenlijk visie te ontwikkelen;
u weet anderen te overtuigen van de gezamenlijke visie;
u weet om te gaan met paradigmaverschuivingen;
u weet paradigmaverschuivingen en kleine veranderingen te benoemen en te hanteren;
u weet dat kleine veranderingen grote invloed kunnen hebben;
u weet de werking van complexe systemen te doorgronden.

Doelgroep

Deze training is toegankelijk voor alle teamleiders, leidinggevenden, managers, directeuren; iedereen die leiding geeft of leiding gaat geven en zijn of haar leidinggevende vaardigheden verder wil ontwikkelen en vervolmaken.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is beperkt tot maximaal twaalf deelnemers.

Inhoud

De training is een combinatie van praktijkcases en theorie en staat borg voor resultaten die u onmiddellijk kunt toepassen in de praktijk. Om zo goed mogelijk in te spelen op de persoonlijke situatie en ervaring van de deelnemers en de training daar op aan te laten sluiten, inventariseert Enzodus van tevoren de achtergrond, ervaring, kennis en kunde, behoeften en wensen van iedere deelnemer via een (digitaal) intakeformulier.

Duur

Twee dagdelen.

Reacties

‘Zeer afwisselend programma’

‘Afwisselend, zeer van toepassing op de praktijksituatie.’

‘Overzichtelijk, leuk, afwisselend’

 Over de begeleider/trainer:

‘Duidelijk, enthousiasmerend, humor.’

‘Veel afwisseling, praktische tips, goed.’

‘Enthousiast, professioneel, gebruikt materiaal erg goed idee!’

‘Professioneel, afwisselend, genoeg dynamiek.’