Coaching

Persoonlijke begeleiding

Werkwijze

Allereerst vindt er een intake plaats. Daarna volgt een voorstel. De coaching vindt alleen plaats als het klikt tussen de begeleider en de gecoachte (‘coachie’). De persoonlijke groei en ontwikkeling van de gecoachte staan centraal. De begeleiding is persoonlijk, resultaatgericht en specifiek op de gecoachte gericht (maatwerk). Na een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten volgt een evaluatiegesprek. We bespreken de voortgang en de eventuele vervolgstappen. Zo voorkomen we een ‘open einde’ traject. Enzodus beschikt over diverse psychologische meetinstrumenten om de begeleiding bij te staan mocht dat nodig zijn. Zo is de gecoachte verzekerd van een optimale begeleiding en een optimaal resultaat.

Theorie

Hoewel de coaching zich zo veel mogelijk op de praktijk richt, biedt Enzodus onderwerpspecifieke theorie aan voor verdieping en/of krijgt de de gecoachte advies hoe die verder op weg is te helpen bij diverse vraagstukken. Dit kan zijn in de vorm van literatuur, checklists, notities of organisatie(diagnose)modellen. De doelstelling hiervan is informatie aan te bieden die specifiek op de gecoachte van toepassing is. Dit materiaal is gedoseerd en op maat waarmee we voorkomen dat de gecoachte verdwaalt in een ‘overload’ aan informatie. We streven ernaar om alle informatie, ook de theorie dus, zo concreet en praktisch mogelijk te laten zijn. Hiermee is die onmiddellijk toe te passen in de praktijk.

Duur

Enzodus gaat uit van in eerste instantie vijf individuele bijeenkomsten van drie uur. Tijdens deze bijeenkomsten staan de leerdoelen van de gecoachte centraal. De coach heeft afwisselend een vragende, stimulerende, kritische en spiegelende rol met als doel het zelfinzicht en dus de competenties en vaardigheden van de gecoachte (nog meer) te vergroten. In de tussenliggende periode van twee bijeenkomsten vraagt de coach aan de gecoachte om via gerichte huiswerkopdrachten met de leerdoelen concreet aan de slag te gaan. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst vindt hierover terugkoppeling plaats.

Evaluatie

Na vijf bijeenkomsten vindt een tussentijdse evaluatie plaats en bepalen we in onderling overleg of en hoe het verdere verloop van de begeleiding eruit ziet. De gecoachte en/of de opdrachtgever (na toestemming van de gecoachte) ontvangen vertrouwelijk een uitwerking van deze evaluatie evenals een verslag van waarnemingen van de coach en diens conclusies en/of aanbevelingen voor verdere ontwikkeling.