Cases

Business Case 1

Een consortium verwezenlijkt via een Publiek Private Samenwerking (PPS) een groot complex voor ongeveer 3.000 gebruikers. Een van de partijen is verantwoordelijk voor de exploitatie gedurende 25 jaar. Een ondergeschoven kindje van dit project blijkt ‘de communicatie’ te zijn. We ontwikkelen alsnog een communicatiestrategie voor de komende vijf jaar en adviseren welke communicatiemiddelen als eerste zijn in te zetten. Een en ander is inmiddels in werking. Gebruikers komen meer op de hoogte wie waarvoor verantwoordelijk is, wat ontwikkelingen zijn die hen aangaan en ze zijn beter betrokken bij het gehele complex.

Business Case 2

Een overheidsorganisatie moet mee ‘in de vaart der volkeren’. Veel medewerkers zijn meer dan twintig jaar aan de organisatie verbonden. Er komt een nieuwe afdeling bij. Onrust. Hakken in het zand. Hoe nu verder? We ontwikkelen samen met het management een missie, visie en strategie. We helpen om draagvlak voor de noodzakelijke verandering te krijgen en -belangrijker- te houden. Om het managementteam verder te versterken, sturen en trainen we op teamvorming en teamsamenwerking. Daarnaast schrijven we een communicatieplan met het accent op interne communicatiemiddelen. De saamhorigheid vergroot, de weerstand vermindert.

Business Case 3

Twee mensen beginnen samen een bedrijf. Het bedrijf groeit. Ze nemen andere mensen aan. Ze huren freelancers in. Het bedrijf groeit verder. Het aantal projecten neemt toe. De gevarieerdheid aan projecten ook. Het overzicht echter, vermindert. De complexiteit neemt toe. De onderlinge samenwerking en verhouding vertroebelen. Er ontstaat wantrouwen tussen de twee directeuren. Langzaam maar zeker escaleert de situatie en is er de keuze om door te gaan op voet van oorlog of uit elkaar te gaan. Beide keuzen zijn uiteraard slecht voor het bedrijf. We analyseren de situatie, we inventariseren de onderlinge verhouding en we confronteren de directie. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. We schetsen verschillende scenario’s en de gevolgen darvan. De keuze is uiteindelijk om samen verder te gaan. Daarna sturen we op een hernieuwde en zakelijke samenwerking. We maken concrete afspraken, door beiden gedragen (managementcontract): het bedrijf kan weer verder.