Boek

Professioneel Presenteren 

Sprankelend spreken in de praktijkSchermafbeelding 2015-02-16 om 11.24.35

De presentatie is een belangrijk communicatiemiddel bij bedrijven, overheidsinstellingen en andere organisaties. De presentatie neemt ook steeds meer in betekenis toe. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met een manier van werken die verandert. Veel organisaties werken steeds vaker via projecten en/of projectvormen. Ook in het onderwijs komt projectmatig werken veelvuldig voor. Behalve dat je in het hoger onderwijs veel projecten met een presentatie afsluit, heb je als student aan een hogeschool of universiteit een eindpresentatie om je opleiding mee af te ronden. Dat de presentatie in betekenis toeneemt, heeft verder te maken met het feit dat we anders met de tijd omgaan: de levenscyclus van diensten en producten wordt steeds korter, de omloopsnelheid steeds sneller. Dit gaat gepaard met een complexer wordende samenleving waar veel zaken snel, tegelijkertijd en door elkaar heen om aandacht vragen. De behoefte aan overzicht neemt daarom toe. Overzicht is te krijgen door betrokkenen geregeld en op tijd te informeren, te overtuigen, te activeren. Bijvoorbeeld over de stand van zaken van een project, hoe een bepaalde uitvoering verloopt, wat de op te lossen problemen zijn bij een proces en dergelijke. Daarvoor is de presentatie een communicatiemiddel van formaat. Wie dit communicatiemiddel met verve weet te hanteren, heeft een streepje voor.

De tweede en volledig herziene druk van Professioneel Presenteren, Sprankelend spreken in de praktijk van Heribert Korte en Ben Vaske biedt u een praktisch en handzaam naslagwerk waarin u verschillende ‘tips & trucs’ vindt hoe u zich op een presentatie voorbereidt. U leest meer over het verschijnsel presentatie, wat de voordelen en nadelen zijn. Vervolgens nemen we u mee in de verschillende stappen die u zet bij de voorbereiding van de presentatie. We gaan in op de structurering, welke hulpmiddelen u kunt gebruiken, de verschillende aspecten van verbale en non-verbale communicatie, spreekangst en hoe u kunt omgaan met vragen en kritiek. Daarnaast besteden we aandacht aan de liftpresentatie (elevator pitch) en de presentatie via de sociale media LinkedIn, Twitter en Facebook. Bij Professioneel Presenteren, Sprankelend spreken in de praktijk hoort een website. U vindt hier online en actueel een verdieping en uitwerking van het boek in verschillende controlelijsten, filmpjes, observatieformulieren, voorbeelden en oefeningen. Voor meer informatie en aanschaf, bezoek 2010uitgevers of managementboek

Hieronder vindt u een recensie uit Intermediair over het boek Professioneel Presenteren.

recensie_intermediair_pw_2012_nr__7_001