Teamrollen

12998 Accredited-LIGHT BLUE-HIGH RESBelbin® Team-Role Management

Heeft u het idee dat uw team nog effectiever kan zijn? Belbin Associates hebben Heribert Korte, directeur/eigenaar van Enzodus bv, officieel geaccrediteerd om het wereldwijd veel gebruikte instrumentarium rond Belbin® Teamrolmanagement toe te passen op organisaties en individuen. Met e-interplace® brengt hij de teamrollen van uw teamleden en het teamprofiel uitgebreid in kaart, analyseert die en adviseert u over (noodzakelijke) aanscherpingen en verbeteringen.