Belbin®

Team Role Management

De Britse wetenschapper Meredith Belbin heeft langdurig de effectiviteit van managementteams onderzocht. Hij is als onderzoeker en hoogleraar verbonden geweest aan het Henley Management College, een economische opleiding van de Universiteit van Reading. Zijn onderzoek heeft geleid tot een wereldwijd veel toegepast model van teamrolmanagement. Het baseert zich op drie uitgangspunten:

1) De leden van een team dragen op drie verschillende manieren aan de verwezenlijking van de teamdoelstellingen:

  • via een professionele rol oftewel de deskundigheid op een bepaald (vak)gebied;
  • via een organisatorische rol oftewel de positie, taken en verantwoordelijkheden in het team;
  • via de persoonlijkheid oftewel de teamrol.

2) Ieder team heeft baat bij een optimale balans tussen de verschillende teamrollen. Daarvoor is het belangrijk om de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden zo te verdelen, dat ze zoveel mogelijk samenvallen met de teamrollen die de teamleden van nature bekleden. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek van Belbin is dat de sterkten van een teamrol ook -in Belbins woorden- ‘toelaatbare zwakheden’ hebben. In principe zijn deze zwakheden op te vangen door de sterkten van andere teamrollen waardoor de effectiviteit van het team verbetert.

3) Ieder teamlid heeft twee of drie natuurlijke teamrollen, die naadloos op de persoonlijkheid aansluiten. Volgens Belbin is het juist daarom belangrijk dat teamleden zich bewust worden van hun natuurlijke teamrollen, die verder ontwikkelen en toepassen in de samenwerking met anderen. Iedere teamrol staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatieverwerking en een strategie om problemen op te lossen. Een teamrol is opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken, mentale vaardigheden en persoonlijke overtuigingen. De rol wordt in de loop van de jaren mede gevormd door sociale context, levenservaring en zelfinzicht. Naast de natuurlijke of ‘primaire’ teamrollen heeft ieder teamlid ‘secundaire’ teamrollen, die tijdelijk zijn in te zetten als het team erom vraagt en ‘tertiaire’ teamrollen, die te ver van het teamlid afstaan of zelfs tegen de natuur ingaan. Vraagt een team aan een teamlid om tertiaire rollen in te zetten, dan is dat dus gedoemd te mislukken.

Belbin definieert een teamrol als: ‘A tendency to behave, contribute and interrelate with others in a particular way’. Vrij vertaald: een teamrol is de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, bijdraagt en op een bepaalde manier met anderen omgaat.

Stel: uw team kan nog effectiever of u heeft een vacature en vraagt zich af welk persoonlijkheidsprofiel het best in uw team past. Belbin Associates hebben Heribert Korte, directeur/eigenaar van Enzodus bv, officieel geaccrediteerd om het wereldwijd veel gebruikte model rond Team-Role Management Belbin® toe te passen op organisaties en individuen. Met e-interplace® brengt hij de teamrollen van uw teamleden en het teamprofiel uitgebreid in kaart, analyseert die en adviseert u over (noodzakelijke) aanscherpingen en verbeteringen.

12998 Accredited-LIGHT BLUE-HIGH RES