Netwerken

Naarstig Netwerken

In de netwerksamenleving is het natuurlijk belangrijk dat u … netwerkt. Beschikt u over deze vaardigheid, dan verschaft u zichzelf toegang tot waardevolle informatie en contacten. Een actief netwerk geeft u de mogelijkheid om iets voor anderen te betekenen en het helpt u om uw persoonlijke doelen en bedrijfsdoelen te bereiken. Blijken uw bestaande contacten onvoldoende te zijn als u bijvoorbeeld iemand zoekt met specifieke kennis of als u bijvoorbeeld te weten wilt komen of er mogelijkheden voor u zijn bij een bedrijf, dan is het de hoogste tijd om uw netwerk uit te breiden. Daarvoor dient de training Naarstig Netwerken: u leert wat de principes van actief netwerken zijn, hoe u uw langetermijndoel bepaalt, hoe u daar uw kortetermijndoel van afleidt om de geschikte netwerkvragen te formuleren. U brengt uw eigen kwaliteiten in kaart en weet die bondig te vatten in een zogenaamde elevator pitch, die u tijdens de training oefent en vervolmaakt. U leert hoe u uw eigen netwerk opbouwt, inzet, uitbreidt en onderhoudt, wat de do’s en dont’s van netwerken zijn en hoe u zich positioneert in uw netwerk. Kortom, de training is geschikt voor iedereen die (zakelijk) netwerkt: u, ik, wij allemaal.

Doelen

  • u weet wat de functie en principes van actief netwerken zijn;
  • u weet een langetermijndoel te formuleren;
  • u weet uw langetermijndoel te vertalen in een kortetermijndoel;
  • u weet gerichte netwerkvragen te formuleren;
  • u weet uw eigen kwaliteiten in kaart te brengen;
  • u weet een effectieve elevator pitch te houden;
  • u weet hoe u uw eigen netwerk opbouwt, inzet, onderhoudt en uitbreidt;
  • u weet wat de do’s en dont’s van actief netwerken zijn;
  • u weet hoe u zich positioneert in uw netwerk.

Onderdeel van de training is de voorbereiding en oefening van een elevator pitch; een liftpresentatie van één minuut, die u en iedere andere deelnemer daadwerkelijk houden. Collega-deelnemers en trainer observeren deze elevator pitch. Nabespreking via opname en feedback leren u precies wat verbeterpunten zijn.

Doelgroep


Deze training is toegankelijk voor alle professionals die hun netwerkvaardigheden willen vervolmaken.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is beperkt tot maximaal twaalf deelnemers.

Inhoud

De training is een combinatie van rollenspellen, praktijkcases en theorie en staat borg voor resultaten die u onmiddellijk kunt toepassen in de praktijk. Om zo goed mogelijk in te spelen op de persoonlijke situatie en ervaring van de deelnemers en de training daar op aan te laten sluiten, inventariseert Enzodus van tevoren de achtergrond, ervaring, kennis en kunde, behoeften en wensen van iedere deelnemer via een (digitaal) intakeformulier.

Duur

Drie dagdelen

Reacties

‘Inspiratie opgedaan.’

‘Leerzaam, geeft je inzicht en zet aan tot nadenken.’

‘Leerzaam, duidelijk, interessant en toepasbaar.’

‘Interessant, verhelderend.’

‘Leuke training, veel opgestoken.’

Over de begeleider/trainer:

‘Direct, duidelijk, humor.’

‘Goed, geduldig, duidelijk, professioneel.’

‘Goede houding, aardig, heeft kennis.’