Vergaderen

Vernuftig Vergaderen

Veel professionals komen in aanraking met het fenomeen vergaderen, misschien wel vaker dan u lief is. U vergadert met collega’s, u hebt vergaderingen met opdrachtgevers, cliënten, projectgroepen enzovoorts. Of we het nu leuk vinden of niet, vergaderen hoort er bij. Dat komt omdat een vergadering hét communicatiemiddel is om informatie uit te wisselen, projecten door te nemen, nieuwe ideeën te bespreken, meningen te delen en over belangrijke zaken te beslissen. Dat velen het niet leuk vinden, komt vaak door de ontbrekende voorbereiding en de onduidelijke taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers aan een vergadering. Als een vergadering rommelig verloopt en (te) lang duurt, heeft dat nogal eens te maken met onbekendheid hoe je een vergadering organiseert, voorbereidt en uitvoert. Daarom leren en oefenen we tijdens de training Vernuftig Vergaderen theorie, praktijk en vaardigheden die horen bij effectief, efficiënt en professioneel vergaderen.

Doelen

Aan het eind van de training Vernuftig Vergaderen:

 • heeft u inzicht in het fenomeen vergaderen en vergaderingen,
 • weet u wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de voorzitter, notulist en deelnemers,
 • weet u hoe u een vergadering voorbereidt,
 • weet u feedback te geven aan mededeelnemers op hun vergadervaardigheden,
 • bent u in staat de rol van voorzitter op u te nemen en een vergadering te leiden,
 • bent u in staat de rol van notulist op u te nemen en kunt u verschillende soorten notulen produceren,
 • bent u in staat de rol van deelnemer op u te nemen en constructief bij te dragen aan een vergadering,
 • kunt u een professionele vergadering op een effectieve en efficiënte voorbereiden en houden.

Literatuur

 • Korte, H., Vernuftig Vergaderen. Een praktische handleiding. Enzodus bv, Rotterdam, 2014.
 • Extra studiemateriaal en observatieformulieren via de begeleider.

Aanbevolen literatuur

 • Kuijper, C., Resultaatgericht vergaderen – Handleiding voor het bereiken van optimaal vergaderresultaat. Academic Service, 2004.

Bijeenkomst 1

Doelen

 • het doel, de structuur en de functie van vergaderingen benoemen,
 • verschillende vergadertypen herkennen,
 • verschillende lagen van een vergadering analyseren en toepassen,
 • het belang van een agenda,
 • de vaste en wisselende punten van een vergadering herkennen,
 • weten wat agendapunten en vergaderstukken inhouden,
 • weten een convocatie en agenda op te stellen.

Bijeenkomst 2

Doelen

 • een vergadering voorbereiden en houden,
 • een van de vergaderrollen voorbereiden en in praktijk brengen,
 • feedback geven aan mededeelnemers op hun vergadervaardigheden,
 • de rol van voorzitter, notulist of deelnemer op zich nemen en constructief bijdragen aan een vergadering,
 • een professionele vergadering op een effectieve en efficiënte voorbereiden en houden.