Presenteren

Professioneel_presenteren_voorplatProfessioneel Presenteren

De presentatie. Spreken in het openbaar. Veel mensen zien er als een berg tegenop. Sommige mensen zijn zelfs banger voor een presentatie dan voor de dood. Er zijn natuurlijk ook mensen die het leuk vinden om te presenteren en mensen die presenteren omdat het er nu eenmaal bij hoort. Of we het nu leuk vinden of niet: de presentatie wordt steeds belangrijker. Het is een communicatiemiddel van formaat om in een korte tijd veel mensen tegelijkertijd te informeren, te overtuigen en/of te activeren. Degene die dit communicatiemiddel met verve hanteert, heeft een streepje voor. Daar draagt de training Professioneel presenteren, sprankelend spreken in de praktijk graag aan bij. Het is een praktische en handzame training met veel ‘tips & trucs’ om met plezier heldere en pakkende presentaties voor te bereiden en te houden. Deze training is inclusief het gelijknamige boek uitgegeven bij 2010 Uitgevers Rotterdam (2012).

Doelen

  • u weet zich voor te bereiden op een professionele presentatie;
  • u weet hoe u zich inleeft in uw doelgroep;
  • u weet hoe u de inhoud van een presentatie afstemt op uw doelgroep;
  • u weet hoe u een presentatie structureert;
  • u heeft kennis over de inzet van visuele ondersteunende middelen;
  • u kunt contact maken en houden met uw publiek;
  • u weet lichaamstaal, stem en taal op een effectieve manier te gebruiken;
  • u bent in staat om te gaan met spreekangst;
  • u kunt publiekgericht met vragen en/of kritiek van het publiek omgaan.

Onderdeel van de training is de voorbereiding van een professionele presentatie, die u en iedere andere deelnemer daadwerkelijk houden. Collega-deelnemers en trainer observeren deze presentatie. Nabespreking via opname en feedback leren u precies waar u ‘staat’ wat betreft presentatievaardigheden en wat concreet verbeterpunten zijn.

Doelgroep


Deze training is toegankelijk voor alle professionals die zich willen (of moeten) ontwikkelen in presentatievaardigheden. Te denken valt aan hen die op congressen presenteren, aan projectleiders die aan hun team presenteren en/of zij die voorlichting geven of er beter in willen worden.

Groepsgrootte

De opzet vraagt om een groepsgrootte die nadrukkelijk beperkt is tot maximaal twaalf deelnemers.

Inhoud

De training is een combinatie van rollenspellen, praktijkcases en theorie en staat borg voor resultaten die de deelnemers onmiddellijk kunnen toepassen in de praktijk. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de persoonlijke situatie en ervaring van de deelnemers en de training daar op aan te laten sluiten, inventariseert Enzodus van tevoren de achtergrond, ervaring, kennis en kunde, behoeften en wensen van de deelnemers via een (digitaal) intakeformulier. Iedere deelnemer krijgt zo een persoonlijk dossier met een voortgangsrapportage en ontwikkelingsadvies voor de toekomst.

In onze programmaopbouw kiezen we ervoor om de eerste dag van de training te besteden aan de opbouw van het fundament van presentatievaardigheden en de tweede dag (na twee weken) aan de uitvoering van een realistische professionele presentatie met feedback. Onze ervaring leert dat deze aanpak, hoewel zwaar voor de deelnemers, het meest effectief is en het hoogste rendement geeft. In een kort tijdsbestek leert u namelijk presentatievaardigheden aan en doet u praktijkervaring op door een ‘heuse’ professionele presentatie voor te bereiden en voor de groep deelnemers te houden (in een veilige omgeving). Verder blijkt dat, door te kiezen voor deze werkvorm, u en de overige deelnemers buitengewoon veel leren door via gestandaardiseerde formulieren deelaspecten te observeren van de presentaties. Bovendien weten u en iedere andere deelnemer zo precies waar hij of zij ‘staat’ met zijn of haar presentatie en wat de individuele verbeterpunten zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Duur

Vier dagdelen.

Reacties

‘Veel geleerd, zeer de moeite waard.’

‘Introductiedag goed qua opbouw, wel veel maar door duidelijke toelichting opneembaar. Oefendag: bruikbare, heldere feedback.’

‘Duidelijk verhaal, eerste dag is een goede samenvatting van het boek. Verkregen info was goed te gebruiken ter voorbereiding van de presentatie. Begeleiding tweede dag was ook goed.’

Over de begeleider/trainer:

‘Laagdrempelig, kundig, goede feedback, prettig in de omgang.’

‘Fijne begeleider, goede communicator. Brengt de stof op een leuke manier goed over.’

‘Helder, gestructureerd, met humor.’

‘Staat open voor andermans visie, erg goed. Geeft kritische feedback. Super.’