Referentiecheck

Referentiecheck Heribert Korte door Patrick Riet, Community Manager van de Communicatiewinkel (www.communicatiewinkel.nl) op 20 mei 2015

 

Hans Riebroek, directeur Tocoteam bv

1. Algemene informatie over Heribert

Hoe lang werkt u al samen met Heribert? ‘Sedert zes à zeven jaar. Via collega’s aanbevolen. Heribert wordt ingehuurd voor trainingen en adviesopdrachten over bijvoorbeeld de elevator pitch, teambuildingssessies, etc. Daar waar organisaties op een andere manier naar communicatie moeten kijken en handelen.’

Welke steekwoorden poppen op bij de naam Heribert?

 • Humor
 • Vrolijk
 • Betrouwbaar
 • Nauwkeurig
 • In woord en tekst sterk
 • Consequent
 • Creatief

(‘Als er sores of bagger voor de voeten ligt, dan maakt humor een en ander los en kantelt de situatie 180 graden. Dat hebben Heribert en ik gemeen en dat bindt ons.’)

2. Vragen over de competenties van Heribert

Wat is Heribert zijn expertise als professional? ‘Zijn communicatie en adviseurs skills. Teambuilding. En het feit dat hij geaccrediteerd trainer is. Zijn mensenkennis helpt hem ook enorm. Ze passen goed bij elkaar en vullen elkaar aan. Dat geeft een ijzersterke combinatie, die op verschillende momenten gezamenlijk of los van elkaar kan excelleren. Heribert en ik kunnen daardoor gemêleerde groepen goed bedienen. Heribert beheerst alles tot in de kleine details in dergelijke processen en zijn creativiteit maakt hem dus wendbaar.’

Strateeg of Doener? ‘Meer een strateeg dan een doener. Hij kan zich goed focussen op de lange termijn. Bij de start van een opdracht schiet hij niet meteen in de doe-modus, maar gaat eerst analyseren om vervolgens de strategie te bepalen. Stapt ook niet zomaar ergens in. Heribert vindt wel veel leuk, maar weet altijd de juiste stappen te maken.’

Beweegt Heribert zich flexibel en snel in de nieuwe organisatie? ‘Zeker, hij belicht altijd alle kanten, ziet meer dan alleen de opdracht. Overziet alles, heeft een goede scope en analytisch vermogen. Door zijn nette observerende houding en mensenkennis weet hij vervolgens de juiste mensen op de juiste momenten op de juiste wijze te benaderen.’

Is Heribert up to date? ‘Heribert leest veel, bijna een prachtvoorbeeld van een ‘eeuwige student’. Dat komt tot uiting in zijn boeken die je zelfs best als vernieuwend mag beschouwen.’

Wanneer ontstaan twinkelingen in zijn ogen? ‘Als hij kan sparren met een intellectueel gelijke. Het verkrijgen van nieuwe inzichten en impulsen, daar wordt Heribert blij van.’

Wat is Heribert zijn expertise als mens? ‘Hij neemt altijd in eerste instantie op de achtergrond zijn positie in. Dan kan hij vanuit zijn creativiteit heerlijk op spontane, gekke ideeën broeden. Hij is en profileert zich als zeer betrouwbaar en heeft een enorme mensenkennis. Heribert maakt het altijd bijzonder!’

3. Tot slot

Welke type opdrachten zijn echte Heribert opdrachten? ‘Het ontrafelen of opmaken van zeer strategische communicatieplannen. Ook mensen/organisaties helpen om netwerken te vergroten is zijn stijl. Presentatietechnieken is hij werkelijk briljant in. En de (semi)overheid past goed bij hem om dat je in dergelijke organisaties ook alle tijd hebt om zaken goed te overdenken.’

Welke type opdrachten zijn geen Heribert opdrachten? ‘Heb ik niet echt een beeld van. Ik zeg vaak tegen Heribert dat hij zich meer moet focussen omdat hij zich nu wellicht te breed oriënteert.’

Zou je Heribert aanbevelen? ‘Als je op zoek bent naar een nauwkeurige, procesmatige kanjer die je kan helpen aan originele ideeën of aanpak, dan moet je inderdaad Heribert hebben.’

Wat wil je verder nog kwijt? ‘We hebben samen veel plezier en dat geeft energie. Hiermee brengen we groepen in beweging en daar worden we blij van!’

 

Referentiecheck Heribert Korte door Patrick Riet, Community Manager van de Communicatiewinkel (www.communicatiewinkel.nl) op 30 april 2015

 

René de Vos, Directeur Exploitatie MTC PoortCentraal bv

1. Algemene informatie over Heribert

Hoe lang werkt u al samen met Heribert? ‘Sinds 2006 bij Politie Haaglanden waar een cultuurveranderingsproces moest worden ingezet. Doel: professioneel communiceren en vergaderen wat door Heribert zowel intern als extern werd begeleid.’

Hoe bent u aan Heribert gekomen? ‘Rechtstreeks vanuit het eigen netwerk (via broer Heribert). Er was een goede persoonlijke klik. Heribert had eerder een vergelijkbaar traject bij de Luchtmacht gedaan wat duidelijk raakvlakken heeft met de politiecultuur.’

Welke steekwoorden poppen op bij de naam Heribert?

 • Kat uit de boom kijker
 • Observerend
 • Luisteraar
 • Creatief
 • Mensenmens
 • Vertrouwen (‘Is 100% sleutelwoord. Als het vertrouwen geschaad wordt, dan houdt het bij Heribert echt op.’)

2. Vragen over de competenties van Heribert

Wat is Heribert zijn expertise als professional? ‘Hij heeft een brede expertise. Met name is hij goed in het juist in kaart brengen van de organisatie, omdat hij meer dan een uitstekende luisteraar is, zich goed inleest en alles doorgrondt, vooral in het private en publieke speelveld. Hij is een echte consultant, die organisaties en mensen verder helpt, bijvoorbeeld door de inzet van de Belbin-methode.’

Strateeg of Doener? ‘Duidelijk een strateeg, maar hij weet voor het laatste de juiste mensen aan zich te binden. Weet de kwaliteiten van anderen goed te benutten zodat een groot geheel wordt gevormd.’

Beweegt Heribert zich flexibel en snel in de nieuwe organisatie? ‘Flexibel zeker, snel iets minder als ‘kat uit de boom kijker en observator’. Zijn kracht is dat hij altijd op en top ‘heer’ blijft en daardoor graag gezien is en veel gedaan krijgt.’

Is Heribert up to date? ‘Zeker op communicatiegebied. Dat kan ook niet anders als je zelf een boek hebt geschreven en hebt herschreven. Ook op het gebied van nieuwe media is Heribert goed thuis. Ook voor bedrijfseconomische vraagstukken heeft hij altijd actuele antwoorden.’

Wanneer ontstaan twinkelingen in zijn ogen? ‘Als er nieuwe uitdagingen voor de voeten verschijnen, waarbij iets bijzonders gerealiseerd kan worden. Geen standaard vraagstukken en bijbehorende oplossingen. Bij het realiseren van een nieuw strategisch communicatieplan zeker en hij kan dan helemaal los gaan.’

Wat is Heribert zijn expertise als mens? ‘Aimabel, straight forward.’

3. Tot slot

Welke type opdrachten zijn echte Heribert opdrachten? ‘Medisch (is nu ook bezig voor huisartsen) en (semi)overheid. Heeft gevoel bij de traag- en stroperigheid van dergelijke organisaties. Weet daarmee om te gaan met zijn ‘zeggen waar het op staat’ mentaliteit verpakt in zijn ‘heer zijn’.’

Welke type opdrachten zijn geen Heribert opdrachten? ‘Je hoeft hem niet in te zetten als er op het huis gepast moet worden. Heribert is een veranderaar en wil vooruit. Als hij geen bijdrage kan leveren aan een toekomstperspectief, is de opdracht voor hem niet aantrekkelijk.’

Zou je Heribert aanbevelen? ‘Zeker. Soms komt hij wat terughoudend en moeilijk peilbaar over, maar als er eenmaal een klik is, gaat Heribert er voor de volle 100% voor. En Heribert is aanvullend op mij en dat is heerlijk om zo ook een sparringpartner in huis te halen.’

Wat wil je verder nog kwijt? ‘Heribert heeft een fantastische kantoorlocatie die echt bij hem past en een afspiegeling is van zijn persoonlijkheid.’